Hướng dẫn đăng ký học tập

Các bạn xem hướng dẫn chi tiết tại video dưới đây: Video được thực hiện bởi Mảng truyền thông - Liên Chi Đoàn Viện Điện tử...

Cách tra cứu học phần sinh viên cần học trên SIS

Sau hôm qua có thông báo về việc đăng ký học tập cho kỳ 2016-3 và 2017-1 trên hệ thống dk-sis.hust.edu.vn thì đã có...
shop acc lien quan